akavitalkeren@gmail.com

השארת הודעה מהירה

מערך האימונים באומנות לחימה יהודית מסורתית

הגדרת התכנון

תכנון זה אוסף של פעילויות שנדרש לבצען בהווה בהתאם למה שרוצים להשיג בעתיד. תכנון של מערך אימון מחייב ביצוע של עבודת הכנה. בסקירה קצרה זו מוצג האופן שבו אנו מבצעים תכנון ובנייה של מערך אימון.

יש לציין כי תיאור זה נוגע למאמן אשר בא במגע קבוע עם קבוצה קבועה לאורך זמן, אולם הדברים נכונים גם למצב שבו מאמן צריך למלא את מקומו של מאמן אחר באופן חד פעמי.

מטרת התכנון

החומר שעל מאמן לאומנות לחימה יהודית מסורתית ללמד הינו רב.
לרוב, הזמן העומד לרשות המאמן מוגבל.
משום כך, וכדי להבטיח שכל החומר יכוסה ויובהר באופן מלא ויעיל וכדי להבטיח הפנמה של אותו חומר, חלה חובת התכנון על העוסקים בהדרכה.
בנוסף לזאת, חובה להבטיח כי מגוון התכנים אליהם ייחשפו התלמידים יהיה אחיד לקבוצת דרגות מסוימת ולא יהיה פונקציה של מידת ההעדפה של המאמן.
באמצעות אחידות זו ניתן להבטיח חשיפה מלאה של כל המתאמנים לחומר הנדרש לשם התקדמותם.

טווח התכנון

ניתן לחלק את התכנון של המאמן לשלושה טווחים עיקרים:

א. תכנון לטווח קצר – במסגרת זו מתבצע תכנון של יחידת אימון עד 8 יחידות אימונים. בתכנון זה יש לכלול מטרות, נושאי לימוד \ אימון, מבנה האימון, חלוקת זמן בתוך האימון וכדומה.

ב. תכנון לטווח בינוני – במסגרת זו מתבצע תכנון של ארבעה עד שישה חודשים.

מטרת תכנון זה היא להקיף מכלול של נושאים בפריסה חודשית, מספר האימונים המוקצבים לכל נושא, היקף, העמקה ומטרות יעד מוגדרות.

ג. תכנון לטווח ארוך – תכנון רב שנתי. מטרת תכנון זה היא להקיף מרכיבים בעיצוב התלמיד כאומן לחימה ע׳׳י חשיפתו למחנות אימון, אירועים מיוחדים, סדנאות ועוד.

את התכנון יש לבצע מהטווח הארוך אל הטווח הקצר. בטווח הארוך, יש להתייחס ללוח הפעילויות השנתי של בית הספר. בטווח הבינוני, יש לכסות את הנושאים, שבה רוצים לעסוק, בתקופות של בין בחינות. בטווח הקצר יש לבנות מערך אימון מפורט הכולל מיקוד האימון בנושאי הלימוד המציג את התוכנית ואת תכניו באופן פרטני.

ככל שהתכנון נעשה לטווחים ארוכים יותר, מידת הפירוט מוצגת באופן כוללני, כלומר בראשי פרקים. כך כשהתכנון מגיע לטווחים הקצרים (מבנה האימון עצמו) הפירוט חייב להגיע עד לרמת התרגיל ומשך הזמן או כמות הפעמים שמתכוונים לתרגלו.

מידת גמישות ותמרון גדולה יותר קיימת בתכנונים לזמן קצר. לדוגמא, כאשר מאובחנת בעיה שחוזרת אצל תלמידים רבים והיא אינה בחומר הלימודים לאותה דרגה או סמוך לבחינות או סמוך לתחרות. במצב זה ניתן לחרוג מהתכנון המקורי ולשלב תרגול ייעודי לנושא זה.

בתכנון נכון באה לידי ביטוי תמצית המקצועיות של המאמן. תוצאה טבעית של תכנון נכון היא תוצאות טובות בבחינות ורמה מקצועית גבוהה של המתאמנים. מקצועיות בהדרכה היא מיומנות נרכשת וכך גם מיומנות התכנון.

רף הדרישות שלנו מצוות ההדרכה הוא המתכון שלנו להצלחה של הלוחמים בתוכנית ההכשרה

  יש לכם שאלות?

  השאירו פרטים ונחזור אליכם

  השאירו לנו את הפרטים הבאים

  מבטיחים לחזור בהקדם:

   קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני