akavitalkeren@gmail.com

השארת הודעה מהירה

תודות והמלצות

מכתב הערכה והמלצה לאביטל קרן- כמטפל

בשם חברי ועד העמותה "המרכז לאומניות הלחימה שוטו-קאן קארטה-דו ישראל"
עמותה רשומה כמלכ"ר- 58-024402-8 (להלן "העמותה") הרינו מתכבדים להמליץ לכם כדלקמן:
הרינו לאשר הזאת, כי המאמן הראשי אביטל קרן משמש כמורה ומחנך למופת ולגאווה בשיעור אומנויות הלחימה, שהפעילה ומפעילה העמותה.
החל משנת 1997 החל אביטל לטפל באופן מסור בחניכי העמותה ברפואה משלימה דבר שיצר פתרון מושלם לבעיות התיפקוד של חניכי העמותה בשל עומס אימונים כבד העיקר בתקופת התחרויות.
הידע העיוני מחד והידע המעשי מאידך תרם רבות לבריאות החניכים.
אביטל, יצר נורמה של נבחרת מצליחה ובריאה יחדיו.
כמו כן לאור ההצלחה בעמותה נודע שמו ברבים בקרב ספורטאי הקארטה בישראל ובהמלצתנו מונה כמטפל ראשי של נבחרת ישראל.
אביטל, מבצע את עבודתו באופן מקצועי המעורר כבוד.
גישתו, מסירותו, יושרו, חריצותו ורצינותו הם דוגמא ומופת.
הבנתו המקצועית מחד גיסא וגישתו החינוכית מאידח גיסא, יוצרים דמות מושלמת של מורה ומחנך אשר מהווה דוגמא וכן ירבו כמוהו
אנו ממליצים עליו בחום רב ובאהבה ואנו משוכנעים, שהוא מסוגל לבצע כל עבודה בצורה מושלמת
ניכר שנושא אומנויות הלחימה מהוה עבור אביטל לא רק דרך להתפרנס אלא גם דרך חיים.

יושב ראש הועדה המקצועית המיעצת
ועדת שיפוט ובחינות
"המרכז לאומנויות הלחימה
שוטו-קאן קארטה-דו ישראל" "המרכז לאומנויות הלחימה
שוטו-קאן קארטה-דו ישראל"

אביטל קרן עבד אצלנו כמדריך קארטה.
גילה מסירות, דבקות במטה ומקצועיות.
הצליח להגיע עם הילדים להישגים חינוכיים וספורטיביים שהסתכמו במבחן-סיום מוצלח ומכובד
ניכר שנושא הקראטה מהוה עבור אביטל לא רק דרך להתפרנס אלא גם דרך חיים.

בברכה,
שולה בן נחום
רכזת פדגוגית
מוסד חינוכי בקעת כנרות

ברצוני להביע הערכתי ותודתי על מאמציך הרבים והשקעת הזמן והמרץ באימון והכנת נבחרת הקרטה של המכללה לקראת אליפות אס"א

בברכה,
טלי בן ישראל
ראש המכון לחנ"ג
המכללה הממלכתית לחינוך ע"ש קיי

הרני לאשר כי מר אביטל קרן שימש ומשמש כמדריך ספורט בחוגים רבים.
הנ"ל מבצע את עבודתו במיקצועיות המעוררת כבוד.
גישתו, מסירותו, יושרו, חריצותו, ורצינותו הם דוגמא ומופת.
אביטל מדריך בחוגים לקארטה, התעמלות, שחיה, ומשחקי כדור.
הבנתו המקצועית מחד גיסא וגישתו החינוכית מאידח גיסא יוצרים דמות מושלמת של מורה ומחנך אשר מהווה דוגמא.
אנו יכולים להמליץ עליו כעל מדריך ומורה מעולה ואנו משוכנעים שהוא מסוגל לבצע כל עבודה בצורה מושלמת.

בכבוד רב,
יוסי פז
חגורה שחורה דאן-3 ס.י.ק
מורה לחינוך גופני

השאירו לנו את הפרטים הבאים

מבטיחים לחזור בהקדם: